TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A MAGAZINULUI

Încheierea unui contract între Cumpărător și Vânzător poate avea loc în două moduri.
Înainte de a plasa o comandă, Cumpărătorul are dreptul de a negocia orice prevederi ale contractului cu Vânzătorul, inclusiv pe cele care ar modifica prevederile termenilor și condițiilor prezente. Aceste negocieri trebuie să aibă loc în scris și trimise la adresa Vânzătorului (FORMADE, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa).
În cazul în care Cumpărătorul renunță la posibilitatea încheierii unui contract prin negocieri individuale, se vor aplica următorii termeni și condiții și prevederile legale relevante.

TERMENI ȘI CONDIȚII

§1 Definiţii

1. Adresa poștală - numele și prenumele sau denumirea instituției, localizarea în localitate (în cazul unui oraș împărțit pe străzi: strada, numărul blocului, numărul apartamentului sau localului; în cazul unui oraș care nu e împărțit pe străzi: denumirea localității și numărul imobilului), codul poștal și localitatea.
2. Adresa pentru reclamații:
FORMADE
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
3. Lista de prețuri de livrare - lista cu tipurile de livrare disponibile și costurile acestora aflată la adresa URL formadore.ro/informacje/livrare-plata
4. Date de contact:
FORMADE
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
e-mail: info@formadore.ro
telefon: +40 31 631 8260
5. Livrare - tipul serviciului de transport, cu specificarea transportatorului și a costului, enumerate în lista de prețuri de livrare disponibilă la adresa URL: formadore.ro/informacje/livrare-plata
6. Dovada achiziției - o factură sau o chitanță emisă în conformitate cu Legea privind taxa pe valoarea adăugată din România.
7. Fișa produsului- subpagina unică a magazinului care conține informații despre un anumit produs.
8. Client - persoană fizică majoră cu capacitate juridică deplină, persoană juridică sau entitate organizațională fără personalitate juridică care are capacitate juridică, care efectuează o achiziție legată direct de activitatea sa comercială sau profesională de la Vânzător.
9. Consumator - persoană fizică majoră cu capacitate juridică deplină, care efectuează o achiziție ce nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională de la Vânzător.
10. Coș - lista de produse creată din produsele oferite în magazin pe baza alegerilor Cumpărătorului.
11. Cumpărător - atât Consumatorul, cât și Clientul.
12. Locul de livrare a articolului - adresa poștală sau punctul de colectare indicat în comandă de către Cumpărător.
13. Momentul livrării articolului - momentul în care Cumpărătorul sau un terț indicat de acesta pentru ridicarea comenzii intră în posesia acesteia.
14. Plată - metoda de plată pentru obiectul contractului și livrare indicată la adresa URL: formadore.ro/informacje/livrare-plata
15. Legea privind protecția consumatorilor din România.
16. Produs - cantitatea minimă și indivizibilă de articole care poate face obiectul comenzii și care este prezentată în magazinul Vânzătorului drept unitate de măsură la determinarea prețului acesteia (preț/unitate).
17. Obiectul contractului - produsele și livrarea care fac obiectul contractului.
18. Obiectul serviciului - obiectul contractului.
19. Punct de colectare - locul de livrare a articolului care nu este o adresă poștală, indicat în lista furnizată de Vânzător în magazin.
20. Articol - articol mobil care poate face sau face obiectul contractului.
21. Magazin - pagină de internet disponibilă la adresa formadore.ro, prin intermediul căreia Cumpărătorul poate plasa o comandă.
22. Vânzător:
FORMADE Michał Wrzesień
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
CIF: 749-186-67-05, REGON: 160026099
înregistrată și prezentă în evidențele CEDIG la adresa URL:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=5d701f28-23b5-4194-8323-48ed28eecb5c
CONT BANCAR: PL72 1140 1010 0000 5492 2600 1022
Sistem - un set de dispozitive și software IT interconectate, care asigură procesarea și stocarea, precum și trimiterea și primirea datelor prin rețele de telecomunicații folosind un dispozitiv final corespunzător acestui tip de rețea, numit în mod colocvial Internet.
23. Termenul procesării - numărul de ore sau zile lucrătoare specificat în fișa produsului. Zile lucrătoare - zile de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale din aceste zile, în care nu se lucrează.
24. Contract înseamnă un contract încheiat în afara spațiilor comerciale sau la distanță, astfel cum este definit în Legea privind drepturile consumatorilor, în cazul consumatorilor, și un contract de vânzare, astfel cum este definit în Codul civil, în cazul cumpărătorilor.
25. Viciu - atât un viciu material, cât și un viciu juridic.
26. Viciu material - situație în care articolul vândut nu corespunde contractului, în special dacă articolul:
a. nu are proprietățile pe care un articol de acest tip ar trebui să le aibă conform scopului specificat în contract sau care rezultă din circumstanțele sau utilizările prevăzute;
b. nu are proprietățile garantate Consumatorului de către Vânzător;
c. nu corespunde scopului anunțat de Consumator Vânzătorului la încheierea contractului, iar Vânzătorul nu a avertizat Consumatorul în acest sens;
d. a fost livrat Consumatorului în stare incompletă;
e. în cazul instalării și punerii în funcțiune incorecte, dacă aceste activități au fost efectuate de către Vânzător sau o parte terță pentru care este responsabil Vânzătorul, sau de către Consumatorul care a urmat instrucțiunile primite de la Vânzător;
f. nu are proprietățile garantate de către producător, reprezentantul său sau persoana care introduce articolul pe piață în cadrul activității sale comerciale și persoana care, punându-și numele, marca comercială sau altă marcă distinctă pe articolul vândut, se prezintă ca fiind producătorul acesteia, cu excepția cazului în care Vânzătorul nu era la curent cu aceste garantări sau, judecând în mod rezonabil, nu avea cum să fie la curent sau dacă acestea nu aveau cum afecta decizia Consumatorului de a încheia contractul, ori dacă conținutul lor a fost modificat înainte de încheierea contractului.
27. Viciu juridic - situație în care articolul vândut este proprietatea unui terț sau este grevat de dreptul unui terț și, de asemenea, dacă restricția privind utilizarea articolului rezultă dintr-o decizie sau hotărâre a unei autorități competente.
28. Comandă - declarația de voință a Cumpărătorului depusă prin intermediul magazinului, în care se precizează în mod clar: tipul si cantitatea produselor; tipul de livrare; modalitatea de plată; locul de livrare a articolelor și datele Cumpărătorului, care vizează direct încheierea unui contract între Cumpărător și Vânzător.

§2 Condiții generale

1. Contractul se încheie în limba română, în conformitate cu legislația română și în următoarele condiții.
2. Locul de livrare a articolului trebuie să fie pe teritoriul României.
3. Vânzătorul este obligat și se obligă să presteze servicii și să livreze articole fără vicii.
4. Toate prețurile afișate de Vânzător sunt exprimate în moneda României și sunt prețuri brute (includ TVA). Prețurile produselor nu includ costul de livrare, care este specificat în lista de prețuri de livrare.
5. Vânzătorul nu oferă cumpărătorului nicio garanție în sensul Codului civil, dar îl informează pe cumpărător cu privire la garanțiile cunoscute oferite de terți pentru bunurile din magazin.
6. Prețul Redus reprezintă prețul de referință, adică cel mai mic preț aplicat de către Vânzător cel puțin timp de 30 de zile înainte de data aplicării reducerii prețului Articolului. Conform prevederilor legiii, Prețul Redus poate fi menținut cu condiția unei reduceri succesive și treptate. Prețul Redus este valabil în limita stocului disponibil al Articolului/Serviciului.
7. Prețul de Vânzare reprezintă contravaloarea Articolului revendicată și solicitată de către Vânzător, Cumpărător/Client/Utilizator, marcat ca atare pe pagina produsului pe Site și pe etichetele de prezentare a produselor etalate în Sălile de expoziție. Vânzătorul poate afișa în mod distinct și vizibil valoarea diferenței dintre Prețul de Vânzare și PRP și/sau diferența valorică sau procentuală dintre Prețul de Vânzare și Prețul Redus. Prețul de Vânzare este valabil în limita stocului disponibil al Articolului/Serviciului.
8. Confirmarea, distribuirea, înregistrarea, asigurarea tuturor prevederilor de bază ale contractului în scopului obținerii accesului la aceste informații în viitor are loc sub forma:
a. confirmării comenzii prin trimiterea la adresa de e-mail furnizată a: comenzii, facturii pro forma, informațiilor privind dreptul de retragere din contract, prezenților termeni și condiții în varianta pdf, modelului formularului de retragere în varianta pdf, link-urilor pentru descărcarea independentă a termenilor și condițiilor și a formularului de retragere din contract;
b. atașării la comanda finalizată, trimisă la locul indicat de livrare, a următoarelor lucruri printate: dovada achiziției, informații privind dreptul de retragere din contract, termenii și condițiile prezente, un model al formularului de retragere din contract.
9. Vânzătorul nu percepe nici o taxă pentru comunicarea cu acesta prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, iar Cumpărătorul va suporta costurile aferente în măsura rezultată din contractul pe care l-a încheiat cu un terț care îi furnizează un anumit serviciu care îi facilitează comunicarea la distanță.
10. Vânzătorul îi garantează Cumpărătorului care utilizează sistemul funcționarea corectă a magazinului în următoarele browsere: IE versiunea 7 sau una mai nouă, FireFox versiunea 3 sau una mai nouă, Opera versiunea 9 sau una mai nouă, Chrome versiunea 10 sau una mai nouă, Safari cu cele mai recente versiuni de JAVA și FLASH instalate, pe ecrane cu o rezoluție orizontală de peste 1024 px. Utilizarea programelor software ale unor firme terțe care afectează funcționarea și funcționalitatea browserelor: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome și Safari poate afecta afișarea corectă a magazinului; prin urmare, pentru ca magazinul formadore.ro să fie pe deplin funcțional, toate aceste programe trebuie dezactivate.
11. Cumpărătorul poate folosi opțiunea de salvare a datelor sale de către magazin pentru a facilita procesul de plasare a următoarei comenzi. În acest scop, Cumpărătorul trebuie să furnizeze login-ul și parola necesare pentru a-și accesa contul. Login-ul și parola reprezintă un șir de caractere setate de Cumpărător, care are obligația de a le păstra secrete și de a le proteja împotriva accesului neautorizat al unor terțe persoane. Cumpărătorul are opțiunea de a vizualiza, corecta, actualiza datele, precum și de a-și șterge oricând contul din magazin.
12. Vânzătorul se obligă să respecte codul de bune practici.

§3 Încheierea contractului și procesarea comenzii

1. Comenzile pot fi plasate în orice moment al zilei, 24 de ore pe zi.
2. Pentru a plasa o comandă, Cumpărătorul trebuie să urmeze cel puțin următorii pași, unii dintre ei putând fi repetați de mai multe ori:
a. adăugarea unui produs în coș;
b. selectarea tipului de livrare;
c. alegerea metodei de plată;
d. alegerea locului de livrare a articolului;
e. plasarea unei comenzi în magazin prin folosirea butonului „Adaugă în coș”.
3. Încheierea contractului cu Consumatorul are loc în momentul plasării comenzii.
4. Procesarea comenzii Consumatorului plătite la preluare începe imediat, iar a comenzii plătite prin transfer bancar sau printr-un sistem de plată electronică după ce plata Consumatorului este înregistrată în contul Vânzătorului.
5. Încheierea contractului cu Clientul are loc la acceptarea comenzii de către Vânzător, acesta informând Clientul în acest sens în termen de 48 de ore de la plasarea comenzii.
6. Procesarea comenzii Consumatorului cu plata la preluare începe imediat după încheierea contractului, iar a comenzii plătite prin transfer bancar sau printr-un sistem de plată electronică după încheierea contractului și după ce plata Consumatorului este înregistrată în contul Vânzătorului.
7. Procesarea comenzii Clientului poate depinde de plătirea integrală a acesteia sau a unei părți a comenzii sau de obținerea unei limite de credit comercial care să fie cel puțin egală cu valoarea comenzii sau cu acordul Vânzătorului privind expedierea comenzii cu plata la preluare.
8. Expedierea obiectului contractului are loc în termenul indicat în fișa produsului, iar pentru comenzile care conțin mai multe produse în cel mai lung termen indicat în fișele produselor. Termenul începe odată cu momentul în care începe procesarea comenzii.
9. Obiectul contractului achiziționat este trimis împreună cu documentul de vânzare selectat de Cumpărător prin metoda de livrare selectată de Cumpărător la locul de livrare a articolului indicat de Cumpărător în comandă, împreună cu anexele menționate la §2 pct. 6b.

§4 Dreptul de retragere din contract

1. În conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor, consumatorul are dreptul de a se retrage dintr-un contract la distanță fără a oferi un motiv și fără a suporta costuri.
2. Termenul limită de retragere dintr-un contract la distanță este de 30 de zile de la data predării articolului, iar pentru a respecta termenul limită este suficientă trimiterea unei declarații înainte de expirarea acestuia.
3. Consumatorul poate depune o declarație de retragere utilizând formularul al cărui model este prezentat în anexa 2 la Legea privind protecția drepturilor consumatorilor, disponibil la adresa formadore.ro/informatii/returnari-reclamatii, sau într-o altă formă scrisă care respectă dispozițiile Legii privind protecția drepturilor consumatorilor.
4. Vânzătorul exclude posibilitatea depunerii unei declarații de retragere din contract într-o altă formă decât în scris.
5. Vânzătorul va confirma imediat Consumatorului prin e-mail (la adresa de e-mail furnizată la încheierea contractului sau la alta, dacă aceasta a fost furnizată în declarația depusă) primirea declarației de retragere din contract.
6. În cazul retragerii din contract, contractul este considerat nul.
7. Consumatorul se obligă să returneze articolul Vânzătorului fără întârziere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care s-a retras din contract. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să returnați articolele înainte de expirarea acestuia.
8. Consumatorul returnează articolele care fac obiectul contractului din care s-a retras pe cheltuiala și riscul său.
9. Consumatorului nu i se rambursează costurile de livrare a conținutului digital care nu este înregistrat pe un suport material în cazul în care consumatorul nu și-a dat consimțământul pentru furnizarea serviciului înainte de expirarea perioadei de retragere sau în cazul în care consumatorul nu a fost informat cu privire la pierderea dreptului de retragere în momentul în care și-a dat consimțământul sau în cazul în care comerciantul nu a furnizat confirmările necesare în temeiul Legii privind protecția consumatorilor.
10. Consumatorul este răspunzător pentru scăderea valorii articolului care face obiectul contractului care rezultă din utilizarea acestuia într-un mod care excede cele necesare stabilirii naturii, caracteristicilor și funcționării articolului.
11. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contract, respectiv de a returna un Articol sau de a renunța la un Serviciu în termen de 14 zile calendaristice, fără a invoca vreun motiv și fără alte costuri decât cele de livrare. Astfel, conform OUG nr. 34/2014, termenul de returnare a Articolului sau de renunțare la Serviciu expiră la 14 zile din: ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Articol – în cazul în care Cumpărătorul comandă mai multe articole care fac parte din aceeași comandă care vor fi livrate separat.
12. Vânzătorul restituie plățile folosind aceeași metodă de plată ca cea folosită de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul și-a exprimat acordul expres privitor la utilizarea unei alte metode de plată care nu implică nici un cost pentru el.
13. Vânzătorul poate să nu restituie plata primită de la Consumator până la primirea articolului returnat sau până la prezentarea dovezii returnării acestuia de către Consumator, în funcție de care din cele două are loc mai întâi.
14. În conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor, consumatorul nu are dreptul de a se retrage din contractul:
a. în care prețul sau remunerația depind de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora Vânzătorul nu deține nici un control și care pot apărea înainte de expirarea termenului limită de retragere din contract;
b. în care obiectul prestării serviciului este un articol care nu e deja fabricat, ci este fabricat după specificațiile consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor individuale ale acestuia;
c. în care obiectul prestării serviciului este un articol care se deteriorează rapid sau are un termen de valabilitate scurt;
d. în care obiectul prestării serviciului este un articol livrat în ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat după deschiderea coletului din motive de protecție a sănătății sau de igienă, în cazul în care coletul a fost deschis după livrare;
e. în care obiectul prestării serviciului sunt articole care, prin natura lor, sunt indisolubil legate de alte articole după livrare;
f. în care obiectul prestării serviciului sunt înregistrări audio sau video sau programe informatice livrate în ambalaj sigilat, dacă coletul a fost deschis după livrare;
g. de livrare a unui conținut digital care nu este înregistrat pe un suport material, dacă prestarea serviciului a început cu acordul expres al Consumatorului exprimat înainte de termenul limită de retragere din contract și după ce a fost informat de către comerciant privitor la pierderea dreptului de retragere din contract;
h. de livrare de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament.

§5 Garanție

1. Orice răspundere a vânzătorului față de cumpărători pentru defecte materiale și juridice (garanție) în temeiul Codului civil este complet exclusă.
2. Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru defecte în conformitate cu Codul civil (garanție) și cu condițiile prevăzute în articolele următoare.
3. În cazul unui contract încheiat cu un Consumator, dacă a fost constatat un viciu material în termen de un an de la data livrării articolului, se presupune că acesta a existat în momentul în care riscurile au trecut asupra Consumatorului.
4. În cazul în care articolul vândut prezintă un viciu, Consumatorul poate:
a. depune o declarație prin care se solicită o reducere de preț;
b. depune o declarație de retragere din contract;
cu excepția cazului în care Vânzătorul înlocuiește articolul defect cu un articol fără vicii sau înlătură viciul fără întârziere și fără prea multe inconveniente pentru Consumator. Dacă însă articolul a fost deja înlocuit sau reparat de către Vânzător sau dacă Vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a înlocui articolul cu un articol fără vicii sau de a înlătura viciul, acesta nu are dreptul la înlocuirea articolului sau înlăturarea viciului.
5. Consumatorul poate, în locul înlăturării viciului propuse de Vânzător, să ceară înlocuirea articolului cu unul fără vicii sau să ceară înlăturarea viciului în locul înlocuirii articolului, cu excepția cazului în care modalitatea aleasă de Consumator pentru respectarea contractului este imposibilă sau ar presupune costuri excesive în comparație cu metoda propusă de Vânzător, la aprecierea excesivității costurilor luându-se în considerare valoarea articolului fără vicii, tipul și semnificația viciului constatat, precum și inconvenientul la care s-ar expune Consumatorul prin folosirea unei alte metode.
6. Consumatorul nu se poate retrage din contract dacă viciul este nesemnificativ.
7. În cazul în care articolul vândut prezintă o defecțiune, Consumatorul poate și să:
a. solicite înlocuirea articolului cu unul fără defecțiuni;
b. solicite înlăturarea defecțiunii.
8. Vânzătorul este obligat să înlocuiască articolul cu defecțiuni cu un articol fără defecțiuni sau să înlăture defecțiunea într-un termen rezonabil, fără prea multe inconveniente pentru Consumator.
9. Vânzătorul poate refuza să satisfacă cererea Consumatorului dacă aducerea articolului cu defecțiuni. În conformitate prin metoda aleasă de cumpărător este imposibilă sau ar necesita costuri excesive în comparație cu o altă posibilă modalitate de a aduce articolul cu defecțiuni în conformitate.
10. În cazul în care articolul cu efecțiuni a fost montat, Consumatorul poate solicita Vânzătorului să îl demonteze și să îl monteze din nou după înlocuirea acestuia cu un articol fără defecțiuni sau după înlăturarea defecțiunii, dar este obligat să suporte o parte dintre costurile aferente care depășesc prețul articolului vândut, sau poate solicita Vânzătorului să plătească o parte din costurile de demontare și remontare, în limita prețului articolului vândut. În cazul neîndeplinirii obligației de către Vânzător, Consumatorul este autorizat să desfășoare aceste activități pe cheltuiala și riscul Vânzătorului.
11. Consumatorul care își exercită drepturile în temeiul garanției este obligat să livreze articolul cu vicii la adresa de reclamații pe cheltuiala Vânzătorului, iar dacă, din cauza tipului de articol sau a modului de asamblare a acestuia, livrarea articolului de către Consumatorul ar fi excesiv de dificilă, Consumatorul este obligat să pună articolul la dispoziția Vânzătorului în locul în care se află articolul. În cazul neîndeplinirii obligației de către Vânzător, Consumatorul este autorizat să expedieze articolele pe cheltuiala și riscul Vânzătorului.
12. Costurile de înlocuire sau reparare sunt suportate de Vânzător, cu excepția situației descrise în §4 pct. 10.
13. Vânzătorul este obligat să accepte articolul cu defecțiuni de la Consumator în cazul înlocuirii articolului cu un articol fără defecțiuni sau al retragerii din contract.
14. În termen de paisprezece zile, Vânzătorul va lua poziție față de:
a. declarația prin care se solicită o reducere de preț;
b. declarația de retragere din contract;
a. solicitarea de înlocuire a articolului cu unul fără vicii;
b. solicitarea de înlăturare a viciului.
În caz contrar, se va considera că a recunoscut declarația sau cererea Consumatorului drept justificată.
15. Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției dacă viciul material este constatat în termen de doi ani de la data în care Consumatorul intră în posesia acestuia și dacă obiectul vânzării este un articol folosit - înainte de expirarea termenului de un an de la data în care Consumatorul a intrat în posesia acestuia.
16. Solicitarea Consumatorului privind înlăturarea idefecțiunii sau înlocuirea articolului vândut cu un articol fără defecțiuni expiră după un an de la data constatării acestuia, dar nu mai devreme de doi ani de la data livrării articolului Consumatorului, iar dacă obiectul vânzării este un articol folosit - la un an de la data livrării articolului Consumatorului.
17. În cazul în care termenul de expirare a articolului specificat de către Vânzător sau producător este de doi ani de la data livrării articolului Consumatorului, Vânzătorul va fi răspunzător în temeiul garanției pentru defecțiunile materiale ale acestui articol constatate înainte de expirarea acestui termen.
18. În termenele specificate în §4, punctele 15-17, Consumatorul poate depune o declarație de retragere din contract sau o solicitare de reducere a prețului din cauza unui viciu material al articolului vândut, iar dacă Consumatorul a cerut înlocuirea articolului cu defecțiuni cu unul fără defecțiuni sau înlăturarea defecțiunilor, termenul de depunere a declarației de retragere din contract sau a solicitării de reducere de preț începe din momentul expirării neconcludente a termenului de înlocuire a articolului sau înlăturării viciului.
19. În cazul în care se ajunge în fața instanței sau instanței arbitrale pentru revendicarea drepturilor ce decurg din garanție, termenul pentru exercitarea altor drepturi ale Consumatorului cu acest titlu va fi suspendat până la încheierea definitivă a procedurii. Cele de mai sus se aplică și procedurilor de mediere, în cazul cărora termenul de exercitare a altor drepturi ale Consumatorului ce decurg din garanție începe de la data în care instanța respinge acordul încheiat în fața mediatorului sau de la data încetării neconcludente a medierii.
20. Pentru exercitarea drepturilor în temeiul garanției pentru vicii juridice ale articolului vândut, se aplică §4 punctele 15-16, cu excepția faptului că termenul începe din ziua în care Consumatorul a aflat de existența viciului, iar dacă Consumatorul a aflat de existența viciului abia ca urmare a revendicărilor unui terț - de la data la care hotărârea pronunțată în litigiul cu acel terț a devenit definitivă.
21. Dacă, din cauza unei defecțiuni a articolului, Consumatorul a făcut o declarație de retragere din contract sau a depus o solicitare de reducere a prețului, acesta poate cere despăgubiri pentru prejudiciul suferit pentru că a încheiat contractul fără a ști de existența viciului, chiar și în cazul în care prejudiciul a fost rezultatul unor circumstanțe pentru care Vânzătorul nu este responsabil și, în special, poate solicita rambursarea costurilor de încheiere a contractului, costurilor de ridicare, transport, depozitare și asigurare a articolelor, rambursarea cheltuielilor efectuate în măsura în care nu a beneficiat de acestea și nu i-au fost rambursate de către un terț și nici rambursate cheltuielile legate de proces. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor privind obligația de oferi despăgubiri pentru prejudiciul suferit conform principiilor generale.
22. Expirarea oricărui termen de constatare a viciului nu exclude exercitarea drepturilor în temeiul garanției dacă Vânzătorul a ascuns în mod fraudulos defecțiunea respectivă.

§6 Politica de confidențialitate

1. Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de Consumatorii magazinului este Vânzătorul.
Principiile detaliate privitoare la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal utilizate pentru procesarea comenzilor de către magazin sunt descrise în Politica de confidențialitate, care poate fi găsită la: formadore.ro/informatii/politica-de-confidentialitate

§7 Protecția datelor cu caracter persona
1. Administratorul datelor cu caracter personal este FORMADE Michał Wrzesień, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, e-mail: info@formadore.ro. Toate cererile privind datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie trimise la această adresă de e-mail.
2. Administratorul colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu acordul dumneavoastră și în conformitate cu legislația aplicabilă. Aveți dreptul de a nu furniza datele personale necesare încheierii contractului indicate în Termeni și Condiții, însă acest lucru va rezulta în imposibilitatea încheierii unui contract.
3. Datele dumneavoastră sunt puse la dispoziția unor entități externe numai pentru a vă putea furniza pe deplin serviciile noastre, menționate în acești termeni și condiții.
4. Datele cu caracter personal sunt stocate în Spațiul Economic European. Acestea pot fi transferate și prelucrate în afara acestei zone conform prevederilor legale prin utilizarea măsurilor corespunzătoare de protecție a datelor.
5. Pentru a obține o copie a datelor dumneavoastră, vă rugăm să trimiteți o solicitare în acest sens la adresa noastră de e-mail: info@formadore.ro.
6. Datele cu caracter personal sunt stocate pe o perioadă de cel mult 7 ani din momentul dispariției scopului pentru care au fost colectate.
7. Aveți dreptul de a vă accesa datele, de a le rectifica, de a le actualiza, „de a fi uitat”, de a limita prelucrarea acestora, de a vă transfera datele personale, de a nu vă supune unei decizii automatizate, de a vă opune, de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.
8. Administratorul adună datele doar în scopuri statistice și de dezvoltare, precum și doar pentru nevoi interne și acest lucru nu are legătură cu nici un proces decizional cu privire la persoana ale cărei date sunt colectate.

§8 Dispoziții finale

1. Nici una dintre prevederile termenilor și condițiilor prezente nu are scopul de a încălca drepturile Cumpărătorului. De asemenea, nu poate fi interpretată în acest fel, deoarece în cazul necorespunderii oricărei părți a termenilor și condițiilor cu legislația aplicabilă, Vânzătorul declară că se supune și este pentru aplicarea absolută a prevederilor legislației în locul prevederii contestate din termeni și condiții.
2. Cumpărătorii înregistrați vor fi informați cu privire la modificările aduse termenilor și condițiilor și domeniului de aplicare a acestora prin e-mail (la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării sau plasării comenzii). Notificarea va fi trimisă cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări. Modificările vor fi introduse în vederea adaptării termenilor și condițiilor la statutul juridic aplicabil.
3. Versiunea actuală a termenilor și condițiilor este disponibilă Cumpărătorului pe pagina termeni și condiții (formadore.ro/informatii/regulamentul-magazinului). Pe durata procesării comenzii și pe toată perioada de acordare a asistenței post-vânzare Cumpărătorului, se aplică termenii și condițiile acceptate de acesta la plasarea comenzii. Face excepție situația în care Consumatorul îi consideră mai puțin favorabili decât cei actuali și informează Vânzătorul despre alegerea variantei actualizate.
4. În chestiunile care nu sunt reglementate de termenii și condițiile prezente, se aplică prevederile legale aplicabile relevante. Litigiile, în cazul în care Consumatorul își exprimă voința în acest sens, se rezolvă prin mediere sau arbitraj. În ultimă instanță, litigiul se soluționează de către instanța care are competență teritorială și de atribuire.

Warszawa, 15.03.2023

Această pagină folosește cookie-uri pentru a furniza servicii în conformitate cu Politica privind cookie-urile